Welkom op de website van stichting Razem

Oogstdankfeest en Michaelsmarkt in Mieścisko

Koninklijke Biltsche Harmonie samen met Jeugdblaasorkers van Mieścisko

Stichting Razem onderhoudt namens de gemeente De Bilt de contacten met de partnergemeente Mieścisko in Polen.  

Nadat in 1995 het jumelageprotocol was ondertekend werd stichting Razem in het leven geroepen om inhoud te geven aan de vriendschapsband tussen De Bilt en Mieścisko. Onze gemeentebesturen waren en zijn van mening dat de contacten via de inwoners van beide gemeenten moeten lopen. Dat betekent dat Razem op cultureel en sociaal gebied deze contacten onderhoudt en uitwisselingen organiseert tussen inwoners van beide gemeentes.

Razen-vrijwilligers op de Michaelsmarkt

Inmiddels hebben al vele (beroeps)groepen Mieścisko bezocht en zijn hun Poolse vakgenoten in Nederland geweest. Maar nog steeds zijn er groepen die graag contact hebben met Mieścisko. Het enthousiasme van hun voorgangers draagt aan die behoefte zeker bij.

Ieder jaar reist in september een groep vrijwilligers van stichting Razem af naar Mieścisko voor de Michaelsmarkt. Daar worden in Nederland ingezamelde spullen verkocht. De opbrengst is voor een door Miescisko gekozen goed doel. Geïnteresseerden die dit spektakel ook eens willen meemaken, kunnen even een mailtje sturen of contact opnemen met een van onze bestuursleden.

De burgemeesters hebben regelmatig contact

Alles wat sinds de oprichting van Razem is ondernomen is te vinden op deze website: informatie over Mieścisko, de markt en de uitwisselingen. Uitgebreide fotoreportages en video-impressies geven een levendige indruk van onze contacten met de Polen.