Bezienswaardigheden

Mieścisko

Het centrum van Mieścisko wordt gevormd door de Markt (Rynek). Fragmenten van de oude bebouwing zijn op de Markt en langs de weg bewaard gebleven. Aan de weg van de Markt in de richting van Żabiczyn bevindt zich de kerk van de H. Michael uit de jaren 1875 – 76, de pastorie uit 1880 en een kapelletje uit 1845.

 

Monument van Nationale Herdenking

Op het plein van de opstandelingen van Groot-Polen (Plac Powstańców Wlkp.)  in Mieścisko bevindt zich het standbeeld ter nagedachtenis van de gevallenen uit de Jaren 1939 – 45, op het kerkhof zijn de graven van 48 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

Budziejewko / Steen van de H. Adalbert

Ca. 300 m van de kerk van Budziejewko uit 1859 ligt een rood-granieten zwerfsteen. Het is het oudste, wettelijk beschermde natuurmonument van Groot-Polen, reeds in 1840 in het kadaster als zodanig ingeschreven. Met een omtrek van 20,5 m, lengte van 17,5 m en breedte van 4,7 m is dit de op een na grootste zwerfsteen in Groot-Polen. De kei is 1,3 m hoog en zit 2,7 m diep onder de grond.

Volgens oude overleveringen zou de H. Adalbertus (in het Pools Św. Wojciech) vanaf deze steen het Woord Gods hebben verkondigd aan de bewoners van de streek. De H. Adalbert was een missionaris uit Tsjechië, die leefde van 956 tot 997. Hij wordt beschouwd als de apostel van de Slavische volkeren. Door zijn vurige preek werden zelfs de zwaarste zondaars bekeerd. Toen de heilige vertrokken was, bleken zijn voetafdrukken in de rots te zijn achtergebleven.

Toen de H. Adalbertus in 997 door de heidenen was vermoord werd besloten, dat de kei uit Budziejewko overgebracht moest worden naar het graf van de heilige in Gniezno. Omdat het winter was en alles onder een diepe laag sneeuw lag werd de steen met grote moeite geladen op een enorme slee, getrokken door 50 ossen.  Na een paar honderd meter viel de steen van de slee en het is nooit meer gelukt om hem vandaar weg te krijgen.

Toen het daarna lente werd, ontsprong er onder de steen een bron met wonderdadig water. Iedere blinde, die zijn ogen met dat water waste, kon weer zien. Helaas was er ook een ongelovige, die het water gebruikte voor zijn paard en sinds die dag is de geneeskracht van het water verdwenen.

Er gaan geruchten, dat de steen ieder jaar iets dieper in de grond zakt. Als hij helemaal verdwenen is volgt het einde van de wereld.

Podlesie Kościelne.

houten kerkje in Podlesie KościelneDe oudste vermelding van een Sint Anna-kerk dateert al van 1426. In 1608 vindt er een inwijding plaats. De huidige houten kerk werd in 1712 op de plaats van de oude kerk gebouwd door Jan Rydzinski.

 

 

 

Popowo Kościelne.

 Kościelne wordt de eerste keer vermeld in 1387. Er moet al  een Maria Boodschap-kerk  bestaan hebben voor 1423 maar de huidige kerk is in 1629  gebouwd op de plaats van de oude kerk.  Toen die in verval geraakt was, heeft de toenmalige pastoor Stanisław Łepkowski hem voor eigen kosten gerestaureerd.  In 1863 is de kerk opnieuw gerenoveerd. Daarbij werd ook het leistenen dak aangebracht. Speciale aandacht verdient het interieur uit de 17e en 18e eeuw. De reeks kapelletjes rond de kerk werden in 1926 gebouwd.

 

 

Żabiczyn

Żabiczyn bestond al voor 1216 en is daarmee de oudste plaats van de gemeente. In dat jaar  besloot  een zekere Świętosław om Żabiczyn te verkopen om zijn schulden te betalen. Als er van de opbrengst iets over zou zijn, zou dat aan Rome geschonken moeten worden.  In het dorp staat nog een paleis uit de tweede helft van de 19e eeuw.

Gołaszewo

De kerk in Gołaszewo werd in 1853  gebouwd voor de evangelische gemeente. In 1945 werd de kerk toegewezen aan de RK gemeenschap.

 

 

 

In het gebouw van de  voormalige lagere school is  sinds 2006 de sociale werkplaats (Zakład Aktywności Zawodowej) gevestigd.