Stedenband De Bilt Polen

Stedenband Polen De  Bilt Miescisko

Welkom op de website van De Stedenband Polen De  Bilt Miescisko van Stichting Razem “Razem” is het Poolse woord voor “Samen” en deze naam symboliseert dan ook voor Stichting de doelstelling om de stedenband tussen onze gemeente De Bilt en de Poolse gemeente Miescisko.

Stedenband Polen

De eerste contacten met Mieścisko zijn gelegd in 1990 vanuit de voormalige gemeente Maartensdijk. In 1995 is de jumelage tussen de beide gemeentes ondertekend en werd de stichting opgericht. Na de gemeentelijke herindeling in 2000 is de jumelage door de gemeente De Bilt voortgezet.

Waarom staat hier zo vaak “Stedenband Polen De  Bilt Miescisko” en Stedenband Polen De  Bilt  Miescisko?

Deze pagina id speciaal aanwezig om te kunnen zoeken op Stedenband Polen De  Bilt Miescisko van Stichting Razem en dan terecht te komen op de welkom bladzijde
Daarom moet hier vaak de term Stedenband  Polen De Bilt  Miescisko worden gebruikt.

oorsprong van de Stedenband Polen

De eerste contacten tussen de toenmalige gemeente Maartensdijk en de Poolse gemeente Mieścisko zijn in 1990 ontstaan. Beide gemeentebesturen hebben vervolgens een aantal inwoners gevraagd om deze contacten te verstevigen en uit te breiden. Op deze manier kwam er sociaal draagvlak voor een officiële stedenband Maartensdijk (de later Stedenband Polen De  Bilt Miescisko)

Stedenband Polen - Bord met vermelding van Stedenband De Bilt Miescisko

Bord met vermelding van Jumelage De Bilt Miescisko

Doelstelling van de stichting Razem

De doelstelling van de stichting is om op cultureel en sociaal gebied contacten te onderhouden en uitwisselingen te organiseren tussen inwoners van de gemeente Mieścisko in Polen en de gemeente De Bilt. Voorts zal al hetgeen ondernomen worden dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.
Gemeente De Bilt – internationale samenwerking

Gemeente Mieścisko

Hoe de Stedenband  Polen De Bilt Miescisko tot stand is gekomen?

Na de val van de muur zijn in 1990 in Polen de eerste vrije gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Via de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) nodigde Polen leden van Nederlandse gemeenteraden uit om dit heugelijke feit mee te maken. Tineke Cramer  en Odilia van der Bunt  waren toen raadsleden in de gemeente Maartensdijk.  Uit betrokken-heid bij democratische ontwikkelingen en uit nieuwsgierigheid naar dit voor hen nogal onbekende land. Helaas moest Dilia  afhaken wegens ziekte. Een kort verslagje van Tineke Cramer over het eerste contact kunt is hier te lezen.

Polen-comité

In 1993 werd in Maartensdijk het Polen-comité opgericht, de voorloper van de stichting Razem.  Het derde lustrum van de Vierstee staat in het teken van Mieścisko .

Oprichting van  stichting Razem