Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

Dit is het vierde nummer van Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)
Gazeta is de nieuwsbrief van de Stichting Razem in De Bilt, die de contacten onderhoudt voor de jumelage van de Gemeente De Bilt met de Gemeente Miescisko in Polen.

Inhoudsopgave van Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

2.Van de redactie
2. Poolse gasten bezoeken Groenhorst College
3. De Meigroep was in aantocht
4. Garageverkoop voor Mieścisko, mei 2004
5. Lustrum bezoek Groenhorst College aan Mieścisko.
6. St. Michelsmarkt september 2004
6. Pools leren in Maartensdijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem Gazeta

Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

Hioer ziet u het nummer van Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

Gazeta Razem 2004 04 (Juni 2004)

Razem, het Poolse woord voor ‘samen’.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Tineke Cramer
Secretaris: Joop Rossewij
Penningm: Kees Floor
Lid: Jean Rijksen
Lid: Hanka Vossen
Lid: Hedy van Zijl

Van de redactie,

De eerste uitwisselingen van dit jaar zijn al weer achter de rug. Als we dat zo lezen en beluisteren hebben de betrokkenen daar een goed gevoel bij en goede herinneringen.
De uitwisselingen van het Groenhorst College, de meigroep en als eerste ……….

Het eerste contact dit jaar met Mieścisko was (net als vorig jaar) het wegbrengen van dozen met kleding etc. voor de markt in september. Joop Rossewij, Herman van ’t Land, Martin Bitter, Bertus uit Hilversum (hij ligt op het moment van schrijven in het ziekenhuis met hartklachten), Arie Kemp en Jean Rijksen deden dit in particuliere auto’s. Mede hierdoor staan er al weer veel dozen en zakken te wachten op de komst van de mensen, die al deze spullen aan de man/vrouw zullen proberen te brengen.

Geweldig de inzet van vrijwilligers en de opbrengst van de garage verkoop bij de familie Kemp in de Achterwetering. Hieraan is te zien, dat het leeft bij de mensen bekend met onze stedenband en dat er meer wordt gedaan dan alleen maar uitwisselingen.

Poolse gasten bezoeken Groenhorst College.

Op dinsdag 20 april j.l. kwamen de Poolse gasten uit Mieścisko na een zeer voorspoedige reis om 21.30 uur aan in Maartensdijk. De gastfamilies (Groenhorst leerlingen) konden al snel één of twee kinderen meenemen naar huis. De begeleiders waren deze dagen te gast bij leraren van het Groenhorst College.

Aangezien de uitwisseling van leerlingen van het Groenhorst College met de kinderen van de scholen in en rond Mieścisko al negen jaar plaatsvindt, is er duidelijk sprake van een zeer vriendelijke band.

Arnhem en omstreken.
Het programma van de eerste dag was: bowlen, Burgers Zoo, Eusebiustoren en winkelen in Arnhem, eten bij Mc Donalds in Veenendaal en een zeer succesvol bezoek aan het Rosarium in Doorn waar het enthousiasme voor het trampolinespringen, skelteren en midgetgolf zeer groot was.

Zwemmen.
Op donderdag zijn de kinderen samen met de leerlingen van het gastgezin naar zwembad De Biezem in Laren geweest en hebben ze de binnenstad van Utrecht bezocht. Dat ze samen de succesvolle zwemactiviteit konden ondernemen was het gevolg van het feit, dat een vader ervoor gezorgd had, dat we gratis gebruik konden maken van een extra touringcar! In de avonduren konden de kinderen samen met het gastgezin leuke dingen ondernemen.

De Efteling en disco.
Vrijdag stond pretpark de Efteling op het programma. Elke keer weer is dat een garantie voor een spectaculaire dag! Na de avondmaaltijd op school, verzorgd door 2 leraren en enkele leerlingen van het Groenhorst College zelf, én een verrukkelijk ijsje geschonken door cafetaria Rietveld, was er voor de Poolse kinderen en hun Nederlandse vrienden een leuke, gezellige disco in Sojos.

Na een korte nacht vertrokken de gasten op vrijdagmorgen om 7.30 uur weer naar Mieścisko.
Gelukkig was de scheiding voor korte tijd, want van 29 mei t/m 2 juni bezocht het Groenhorst College Mieścisko alweer voor de tiende keer met 42 tweedeklassers, die er voor de eerste keer naar toegingen.

De Meigroep was in aantocht.

Al heel wat jaren komen in de maand mei in het kader van de uitwisseling een 9tal personen uit Mieścisko een bezoek brengen aan Nederland.
Soms betreft het een particulier bezoek, zoals mensen uit Mieścisko, die met de Nederlanders samen op de St. Michelsmarkt werken, een andere keer is het meer een min of meer officieel bezoek op uitnodiging van het bestuur van Razem.
Deze keer betrof het een “officieel” bezoek, omdat wij ook anderen in Mieścisko in de gelegenheid wilden stellen iets meer te weten te komen over Nederland en de gemeente de Bilt.
Het bestuur van Razem De Bilt kiest in overleg met het bestuur Razem Mieścisko altijd een thema. Dit keer was dat: kunst en cultuur dicht bij huis en wat verder weg.

Maandag 3 mei was het dan zover. Heel erg op tijd kwamen de Polen in Maartensdijk aan, waar men hartelijk ontvangen werd in de tuin van de familie Rijksen.
Dankzij de gemeente Mieścisko en de giften vanuit Nederland stond het zo goed als nieuwe busje, waarmee de Polen gekomen waren, te glimmen op het parkeerterrein.
Deze keer geen pech onderweg en geen oponthoud bij de Pools/Duitse grens, omdat Polen sinds afgelopen 1 mei tot de Europese Unie is toegetreden.
Men kon al meteen de vruchten van de toetreding plukken. Heerlijk voor een ieder, die van of naar Polen reist.
Zo geleidelijk aan kwamen alle gastgezinnen hun gasten ophalen en er ontstond al meteen een gezellige sfeer.
Er werd ’s avonds in de gastgezinnen gegeten, zodat men met elkaar kon kennismaken, hoewel dat veelal met handen en voeten moest gebeuren, want in sommige gevallen spraken de Polen alleen maar Pools. Lastig maar met een goede inzet kom je er toch uit.

Dinsdag 4 mei bleven we dicht bij huis.
Groenekan heeft een kunstroute en een aantal kunstenaars stelden hun atelier open voor de Poolse gasten.
De Polen wilden, omdat het mooi weer was, graag lopend deze route maken, zodat zij onderweg ook nog konden genieten van de tuinen en de huizen.
We begonnen de tocht onderleiding van de Poolse tolk, Hanka Vossen (sinds kort ook ons nieuwe Razem bestuurslid) bij Tineke Cramer, waar men kon zien hoe een portret wordt gemaakt.
Vervolgens naar het atelier van Ria Visser, die op enthousiaste wijze haar schilderijen liet zien.
Een heel andere kunstvorm kon men bekijken bij de etser Philip Wiesman en de beeldhoudster Doeke van Zwetselaar. Bij de laatste hebben we ook de lunch gebruikt, die door de gastgezinnen waren meegegeven.
’s Middags konden we genieten van het keramiek van Hannie Danvers. Tot slot hebben we het atelier van Yvonne van Os bezocht, die ons vertelde hoe haar schilderijen tot stand komen.
Omdat we ’s avonds naar de dodenherdenking in Maartensdijk zouden gaan, hebben we de Polen uitgelegd hoe dit ieder jaar in Nederland wordt herdacht.
Er volgde een goede discussie en men kon elkaar vertellen hoe ieder dit beleefd.

Woensdag 5 mei zochten we de kunst en de daarbij behorende cultuur wat verder weg.
Tijdens de koffie hebben we getracht uit te leggen hoe de schilderkunst in de Gouden Eeuw zich heeft ontwikkeld in Nederland. Ook de bouwkunst, handel, het calvinisme en de daarbij behorende traditie passeerden de revue.
Om dit alles in beeld te brengen zijn we een dag naar Amsterdam gegaan.
De auto bij de Arena Amsterdam geparkeerd tot grote vreugde van enkele voetbalfans. Daarna zijn we met de metro naar het centrum (een belevenis voor de Polen) gegaan. Daar aangekomen maakten we een wandeling langs de verschillende bezienswaardigheden om daarmee de Polen in vogelvlucht iets te laten zien van onze hoofdstad met zijn grachten en prachtige gevels. Onderweg hebben we haring gegeten, wat ze heel lekker vonden. We merkten, dat de Polen zich hebben verbaasd over de verschillende type mensen in allerlei kleuren, die we op straat tegen kwamen. Iets wat ze tot op heden in Polen niet kennen.
Na deze leuke wandeling hebben we ons vreselijk geërgerd aan de hooghartige Amsterdamse horeca. Na eindelijk onze maaltijd of wat er voor door moest gaan te hebben gekregen, konden we de tocht voortzetten op weg naar het Rijksmuseum. Het bevrijdingsfeest was inmiddels in volle gang.
Het Rijksmuseum hadden we uitgekozen, omdat daar een prachtige tentoonstelling was over het leven in de Gouden Eeuw met alle grote meesterwerken van Rembrandt, Frans Hals en vele andere beroemdheden.
’s Avonds was het onze beurt om onze “kunsten” te laten zien. Op een heel gezellige wijze hebben wij in het atelier van Yvonne onze eigen kunstwerken gemaakt.

Donderdag 6 mei.
Zoals iedere ochtend de Nederlandse gewoonte is, eerste koffie drinken. Deze dag was het de beurt aan Anke Rossewij.
Daarna gingen we op stap onder leiding van onze andere Poolse tolk Rinia Kemp naar de markt in Overvecht, multicultureel, lekker geshopt hoewel het voor de Polen allemaal er duur is.
’s Middags hebben we via een gids van RonDom de mooie oude binnenstad van Utrecht bekeken.
Ter afsluiting van het bezoek werden we ’s avonds uitgenodigd voor een gezellige avond bij Hanka Vossen. Hier konden we nog eens lekker bij praten over de verschillen en overeenkomsten tussen Polen en Nederland, want de volgende ochtend vertrok men al vroeg weer naar Polen.
Al met al kunnen we weer spreken van een geslaagde ontmoeting tussen mensen uit twee heel verschillende landen, die door de geschiedenis heen zeker op het gebied van kunst en cultuur ook overeenkomsten hebben. Om dit stukje nog enigszins kort te houden, zal ik proberen dat een volgende keer eens uit te leggen.
Langs deze weg wil het bestuur van Razem alle vrijwilligers, die mee gedaan hebben aan deze dagen van harte bedanken voor hun inzet.

Tineke Cramer, voorzitter Razem De Bilt.

Garageverkoop voor Mieścisko, mei 2004.

In mei was het dan zo ver. De tweede garageverkoop, waarvan de opbrengst ook voor een doel in onze zustergemeente Mieścisko bestemd is.
Ook nu mochten wij gebruik maken van de garage / loods van Arie en Ria Kemp. Tafels werden door Arie klaargezet, zodat Toos, Tonnie, Ria en Froukje de gehele vrijdagmiddag tijd hadden om deze loods in te richten. Wij hadden veel spullen o.a. antiek, curiosa, speelgoed en veel plantjes.
Deze zaterdag hadden we concurrentie van o.a. het feest op de Hessenweg in de Bilt en de rommelmarkt in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk. Gelukkig kwamen er ook mensen naar ons toe en daarmee viel de opbrengst niet tegen n.l. € 500,–.
De vrijwilligers van de garageverkoop zouden dit bedrag graag a.s. september in Mieścisko willen overhandigen aan een school.

Volgende “markt”.
Op 25 september a.s. is er in de Wintertuin van Dijckstate weer verkoop van o.a.
Pools glaswerk, eigen gemaakte kaarten, speelgoed
Dit is tijdens de tentoonstelling van de NBvP. Vrouwen van Nu van 11.00 – 17.00 uur.

Lustrum bezoek Groenhorst College aan Mieścisko.

Het was dit jaar alweer de tiende keer dat de 2e klassers van het Groenhorst College in Maartensdijk een bezoek aan Polen brachten. Deze jaarlijkse uitwisseling van de leerlingen is met leeftijdsgenoten uit Mieścisko.

Na een vlotte heenreis, de grensovergang van Duitsland naar Polen duurde maar drie minuten, werd de groep ’s avonds buitengewoon hartelijk ontvangen in de plaatselijke school. Al meteen bij aankomst werden de geschenken, gesponsord door de C 1000 uit Maartensdijk, overhandigd aan de vertegenwoordigers van de gastgezinnen.
Vervolgens gingen de leerlingen met hun “gezin” mee naar huis, waar ze gedurende hun verblijf van een fantastische verzorging hebben genoten.
Soms moest er, buiten het Engels en Duits om, met handen en voeten gecommuniceerd worden om het taalprobleem te overbruggen. Het was een nuttige ervaring voor de leerlingen om te merken hoe men op deze manier redelijk gemakkelijk kan communiceren met buitenlandse kinderen.

De leerlingen uit Mieścisko hadden de eerste morgen gebruikt om zelf met de Nederlandse vrienden er op uit te trekken, wat resulteerde in bezoeken aan bijvoorbeeld een kerkdienst, schietbaan of een manege.
’s Middags was er de sportontmoeting met de Poolse jeugd, wat een vast onderdeel is. Er werd door een leerlingenteam, voor ongeveer 1000 toeschouwers, een eerste prijs behaald bij het touwtrekken en trefbal. Kelly Meulenkamp won de eerste prijs bij het schieten. Deze eerste, gezellige dag werd afgesloten in de disco, waar de plaatselijke bevolking ruimschoots op af kwam.

Gniezno en Biskupin.
De tweede dag bezochten de leerlingen Gniezno, alwaar o.a. de zeer bijzondere kathedraal werd bekeken. Daarna ging de trip met een oud treintje naar Biskupin (een soort openluchtmuseum). Ter plekke kon men meedoen aan activiteiten zoals die vroeger plaatsvonden: bijlwerpen, paardrijden, boogschieten etc.

Poznan.
De volgende dag was er voor de groep een programma in Poznan, waar een zeer leerzaam bezoek werd gebracht aan een voormalig concentratiekamp met bijbehorend museum. Uiteraard war er ook tijd om te winkelen in het oude centrum en hebben de leerlingen nog kunnen genieten van rodelen en midgetgolf.

De terugreis, die op woensdag 2 juni om 7.00 uur ’s morgens begon, verliep geheel naar wens. Na een nog kortere grenspassage dan op de heenweg kwamen de inmiddels zeer vermoeide leerlingen én leraren om 21.00 uur alweer op school aan.
Allen, die mee waren, bewaren aan deze trip naar Polen buitengewoon goede herinneringen en men hoopt, dat het Groenhorst College nog jarenlang de zeer nauwe band met de Poolse vrienden in stand kan houden.

St. Michelsmarkt september 2004.

In september wordt de 26e St. Michaëlsmarkt gehouden welke weer samenvalt met de oogstfeesten in Mieścisko.
De mensen, die dit jaar de reis naar Polen zullen ondernemen en samen met ondersteuning van een aantal Poolse gastgezinnen de opbrengst van de verkopen zo hoog mogelijk zullen proberen te laten worden zijn:

Toos Backx
Cor Brons
Martin Bitter
Hennie van de Bosch
Jaap van Es
Kees van Ginkel
Wim Hendriks
Vincent Ensie
Meep van Kampen
Froukje Remmert
Jean Rijksen
Cathie Schouten
Truus Stok
Dick Stok
Hanka Vossen
Sjef Vossen

De opbrengst van de markt zal dit jaar waarschijnlijk voor een deel naar de kleuterschool gaan en voor een deel naar de school in Popowo.
Hierbij wordt de opbrengst gevoegd, die door een aantal vrijwilligers tijdens een garageverkoop bij de familie Kemp in de Achterwetering bij elkaar is gebracht.

Pools leren in Maartensdijk.

Nu is de kans om Pools te gaan leren. De eerste beginselen om je iets makkelijker te „bewegen” bij bezoeken aan Polen.

Anna Sierpińska, wonende in Maartensdijk, Poolse, gaat Poolse les geven voor de beginners en gevorderden. Sinds 1993 is zij beëdigd vertaalster en tolk Pools. Vroeger gaf ze les bij het Cursusproject. Van huis uit geografe, nu documentaire filmmaakster en fotografe.

De lessen beginnen in september.
Een cursus bestaat in eerste instantie uit 10 lessen, 1 uur per week. Prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers:
2 t/m 5 deelnemers: € 20,– per uur (incl. BTW).
6 t/m 10 deelnemers: € 15,– per uur (incl. BTW).
Eenmalige kosten lesmateriaal € 18,– per persoon (incl. BTW).
Privé les is ook mogelijk.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Anna Sierpińska

Gazeta 04 (Juni 2004) – Stichting Razem
Inhoud
Van de redactie 2
Poolse gasten bezoeken Groenhorst College 2
De Meigroep was in aantocht 3
Garageverkoop voor Mieścisko, mei 2004 4
Lustrum bezoek Groenhorst College aan Mieścisko. 5
St. Michelsmarkt september 2004 6
Pools leren in Maartensdijk. 6