Gazeta Razem 2004 03 (Maart 2004)

Gazeta Razem 2004 03 (maart 2004)

Dit is het derde nummer van Gazeta Razem 2004 03 (Maart 2004)

Gazeta is de nieuwsbrief van de Stichting Razem in De Bilt, die de contacten onderhoudt voor de jumelage van de Gemeente De Bilt met de Gemeente Miescisko in Polen.

De inhoudsopgave van Gazeta Razem 2004 03 (Maart 2004)

 

2. Van de redactie
2. Programma 2004
3. Goederen voor de St. Michaëls Markt.
3. Transport
3. Oproep (maken van kinderkleding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Gazeta Razem 2004, maart 2004, het derde  nummer van Gazeta 2003

Razem, het Poolse woord voor ‘samen’.

Gazeta 03(maart 2004)

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Tineke Cramer
Secretaris: Joop Rossewij
Penningm: Kees Floor
Lid: Jean Rijksen
Lid: Hanka Vossen
Lid: Hedy van Zijl

Van de redactie,

Voor u ligt alweer de derde editie van onze Gazeta. Dit keer is het geen uitgebreide nieuwsbrief, maar wij willen u in deze versie op de hoogte brengen van het programma van activiteiten c.q. uitwisselingen, die er dit jaar eventueel plaats gaan vinden.
Als alles gaat worden uitgevoerd zoals hierin genoemd dan krijgen we een behoorlijk intensief programma. Daar verwachten wij van, dat we weer de nodige hulp en medewerking van de vrijwilligers hard nodig zullen hebben. Wij doen graag weer een beroep op een ieder.

Programma Razem 2004

25 – 30 maart met 3 particuliere auto’s zullen er dozen met goederen voor de St. Michaëls Market (Targi Michałowskie) welke plaats vindt in september naar Mieścisko worden gebracht. Het vervoer van de goederen daarheen blijft een zorgenkindje.

31 maart – 4 april deze dagen komen er 5 politie functionarissen vanuit Mieścisko een bezoek brengen aan het korps van Binnen Sticht. Zij zullen met behulp van één van onze tolken ervaringen uitwisselen en kijken hoe de Nederlandse politie functioneert.

20 – 24 april de jaarlijkse uitwisseling van leerlingen uit Mieścisko, die naar Nederland komen en zullen logeren bij gastgezinnen van de leerlingen van Het Groenhorst College aan de Dierenriem. Naast de leerlingen komen er eveneens altijd een aantal leerkrachten mee.

3 – 7 mei de meigroep (9 – 13 personen). Dit is sinds een aantal jaren de uitwisseling met in hoofdzaak volwassenen. De laatste jaren proberen we leuke en/of interessante thema’s voor deze groep op het programma te zetten. Dit jaar zal het iets worden met kunst (wel met een grote K). Tussen het tijdstip van uitgave van de Gazeta en 3 mei zullen we nog meerdere van jullie benaderen voor GASTGEZIN. Dit kunnen we pas als we weten welke gasten er komen.

eind mei – begin juni garage verkoop van Pools glaswerk, speelgoed etc. Een aankondiging komt in de Vierklank.

29 mei – 2 juni in april zijn de leerlingen uit Mieścisko in Maartensdijk geweest en in de maand juni is het de beurt van de Maartensdijkse leerlingen om een tegenbezoek te brengen aan onze partner gemeente in Polen.

eind augustus misschien komt er eind augustus een groep leraren/leraressen naar Maartensdijk. Zij willen een diversiteit aan scholen bezoeken en iets van Nederland zien om dit te gebruiken bij hun lesgeven in Polen.

3 – 7 september uitwisseling naar de St. Michaël Markt. Daar zullen we weer met een groep mensen de daarheen gebrachte goederen zoals kleding, schoenen, knuffels, dekens etc. verkopen voor een nog nader te definiëren project in Mieścisko. De markt is op zondag 5 september.
Waarschijnlijk zal er nog een groep mensen komen vanuit het revalidatie centrum
Wielspin, Wągrowieć. Deze zullen o.a. een bezoek brengen aan de Hoogstraat in Utrecht.
Wanneer dit zal gaan plaats vinden is nog niet exact bekend. Gedacht wordt aan oktober.

Goederen voor de St. Michaëls Markt Razem 2004

Vorig jaar hebben we met groot succes voor de 6e keer op de plaatselijk jaarmarkt in Mieścisko gestaan. Ook dit jaar is dat weer de bedoeling.

Op het moment, dat ik dit schrijf hebben we echter nog geen ruimte om de spullen, die wij van vele kanten krijgen, wegens plaats gebrek op te slaan. Na het eerder genoemde transport naar Polen zal daar hopelijk enige verandering in gekomen zijn en kunnen we weer het één en ander in ontvangst nemen. Wij vragen van iedereen even geduld met het afgeven van goederen tot eind maart.

Welke spullen willen wij met name erg graag? Dat is het volgende lijstje.

Kinderkleding
Schoenen
Knuffels (van middelmaat tot groot)
Dekens

Waarom specifiek kinderkleding genoemd? Hiervan hebben we standaard te weinig, terwijl we van andere kleding altijd voldoende ontvangen.

Transport.

Het transport van de goederen blijft voor ons een probleem. Elk vervoersmoment grijpen wij aan om de spullen voor september in Mieścisko te krijgen.
De touringcar vanuit Polen naar Maartensdijk met de schoolkinderen naar het Groenhorst College wordt voor de terugreis zoveel mogelijk beladen, maar ook de touringcar van de leerlingen van het Groenhorst College naar Polen wordt zover mogelijk volgeladen.

Deze momenten van vervoer zijn echter beslist niet voldoende. Daarom zijn we nu genoodzaakt op eigen kosten met particuliere auto’s in maart een deel van de goederen voorraad nar Mieścisko te gaan brengen.

Misschien weet één van de lezers een andere oplossing voor dit probleem. Wij zijn daar voor in en vragen dan ook contact met één van onze bestuursleden op te nemen.

Oproep (maken van kinderkleding).

Tonnie Bitter heeft een partij lapjes stof, waarvan kinderkleding kan worden gemaakt.
Zijn er onder de lezers van de Gazeta mensen (en natuurlijk zijn kennissen en bekenden ook daarbij welkom), die van lapjes stof kinderkleding willen en kunnen maken.

Hiervoor zijn patronen nodig. Wie kan hier aan komen of heeft deze in bezit.

Graag contact opnemen met Tonnie Bitter.

Inhoud
Van de redactie 2
Programma 2004 2
Goederen voor de St. Michaëls Markt. 3
Transport. 3
Oproep (maken van kinderkleding). 3