Gazeta Razem 2003 02 (oktober 2003)

Gazeta Razem 2003 02 (oktober 2003)

Dit is het tweede nummer van Gazeta Razem 2003 02 (oktober 2003)

Gazeta is de nieuwsbrief van de Stichting Razem in De Bilt, die de contacten onderhoudt voor de jumelage van de Gemeente De Bilt met de Gemeente Miescisko in Polen.

De inhoudsopgave van Gazeta Razem 2003 02 (oktober 20032.

2. Van de redactie
3. Van de voorzitter
4. Zonnepanelen voor de school in Miescisko
4. 14 november a.s. een gezellige avond
5. Uitwisselingen 2003 (deel 2)    Groenhorst College bezoekt Mieścisko
6. Een verslag van de reis naar Polen van 4 tot 9 september

 

Gazeta Razem 2003

Dit is het nummer 2 van Gazeta razem 2003

razem_gazeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober, 2003

 

Razem, het Poolse woord voor ‘samen’.

 

Ons bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter:      Tineke Cramer

Secretaris:       Joop Rossewij

Penningm:       Kees Floor

Lid:                Jean Rijksen

Lid:                 Hedy van Zijl

 

 

 

Van de redactie,

 

Gazeta Razem 2003 oktober

Dit is al weer de tweede Razem Gazeta. Tot nu toe zijn de reacties erg positief. Desondanks is er nog maar een beperkt aantal mensen, die de antwoordstrook hebben ingevuld en ingeleverd.

Daarom nog één keer hieronder de in te vullen strook. Als je zo graag dit bulletin in de toekomst wilt ontvangen: Vul even in a.u.b.

 

Verder maken wij iedereen er op attent, dat de aanbieding Groene/Natuur stroom van Nuon geldig is tot en met 31 december 2003. Dit betekent, dat hier niet te lang mee gewacht dient te worden (als je dit zou willen).

 

Verder zijn we zeer blij met de inbreng van de ingezonden stukken van de voorzitter en de verhalen van mensen van de uitwisselingen dit jaar.

 

Als laatste wil ik iedereen attenderen op de “vrijwilligersavond”. Hiervoor dient men zich op te geven.

 

Zijn er nog vragen dan kunt u altijd terecht bij onze Razem bestuursleden.

 

 

 

 

 

Hierlangs afknippen

 

Antwoordstrook Razem bulletin.

 

Naam              :

Voorletters      :

Voornaam       :

Adres              :

Postcode         :

Woonplaats     :

e-mail adres    :

 

–         Wij hebben wel/geen * belangstelling voor het Razem bulletin

–         Wij willen wel/geen *  ….  gast(en) bij toekomstige uitwisselingen

–         Wij willen in de toekomst wel/niet * mee naar Mieścisko voor de uitwisseling in september

–          Wie wil af en toe wel/niet* eens iets schrijven

–          Iets anders willen doen voor Razem zoals: ……………………………………….

……………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter,

 

Hier dan mijn eerste stukje voor de Gazeta. Allereerst wil ik Jean Rijksen een compliment maken voor het idee. Hij was het, die tijdens onze bestuursvergadering opperde een aantal keren per jaar al onze vrijwilligers op te hoogte te brengen van de activiteiten van de stichting Razem.

 

Het aantal vrijwilligers, dat voor Razem met allerlei activiteiten bezig zijn groeit nog steeds en het is heel bijzonder om te zien, als deze vrijwilligers ook eens de mogelijkheid hebben Mieścisko te bezoeken, zij nog enthousiaster zijn.

Voor ons als bestuursleden is dat een geweldige steun in de rug, want wij kunnen met ons kleine groepje lang niet alles zelf regelen.

Vaak heb ik mensen persoonlijk bedankt, maar voor al diegenen, die wat meer op de achtergrond hun bijdragen leveren, wil ik dat langs deze weg nogmaals doen.

 

Het bestuur van Razem De Bilt is al weer druk bezig om voor het volgende jaar een planning te maken van activiteiten, dat doet zij in samenwerking met Razem Mieścisko.

Het is belangrijk van onze zustergemeente te horen waar zij behoefte aan hebben.

Vaste onderdelen zoals de z.g. Meigroep (dat zijn een aantal mensen uit Mieścisko, die meer willen weten over Nederland en op uitnodiging ons komen bezoeken), de uitwisseling van het Groenhorst College over en weer, het kinderzomerkamp en een Biltse groep, die jaarlijks naar de St. Michaëlsmarkt in Mieścisko gaat, zoeken wij ook altijd naar nieuwe mogelijkheden.

Op dit moment zijn wij bezig een uitwisseling van de politie te organiseren.

Mochten wij jullie hulp daarbij nodig hebben, dan hopen wij, dat wij weer een beroep op jullie mogen doen.

 

Zoals jullie uit de Vierklank hebben kunnen lezen, zijn wij begin september met een grote groep naar Mieścisko geweest voor de jaarmarkt. Ook burgemeester Tchernoff en zijn vrouw waren aanwezig. De burgemeester leeft erg mee met onze organisatie en het was leuk om te zien, dat hij er zichtbaar van genoot.

Samen hebben wij als teken van vriendschap een boom geplant.

Zoals vanouds was de St. Michaëlsmarkt was weer druk en gezellig.

 

Elke keer als ik in Polen ben valt het me op dat dit land weer veranderd is.

Dat wil zeggen zich ontwikkelt naar westerse normen, dat moet ook want Polen zal volgend jaar toetreden tot de Europese Unie.

Poznan ontwikkelt zich van een grauwe grote stad naar een kleurrijke samenleving.

Overal terrassen, mooie winkels, prachtige exposities en vele leuke studenten, die erg hun best doen om Engels of Duits te spreken.

 

Op het platteland gaat de ontwikkeling natuurlijk wat langzamer, maar vooruitgang zie je daar ook.

Veel mensen ook in Mieścisko zijn bezig hun woning op te knappen en te isoleren, hun tuinen gezelliger te maken.

De eerste verkeersrotonde is in de buurt van Mieścisko gesignaleerd en drempels in nieuwbouwwijken zijn voor hen een nieuw gegeven, hoewel wij er wel eens op mopperen betekent ook dit voor Polen aanpassen aan de Europese norm.

Zo is een reeks van wetgeving al naar onze richting omgebogen.

Als je in Polen bent, ben je ook benieuwd hoe het met individuele burger zal zijn.

Je moet met je conclusies altijd voorzichtig zijn, maar het lijkt erop, dat het leven voor vele Polen wat aangenamer wordt.

Men richt zijn blik naar het westen en men is in meerderheid er van overtuigd, dat deze ont-wikkeling voor hun kinderen het beste is, hoewel zij ook bang zijn voor de onzekere toekomst

 

Wil je ook een stukje schrijven over je eigen belevenissen in Mieścisko of in het algemeen over Polen, aarzel dan niet zou ik willen zeggen.

 

Hebt u suggesties voor ons bestuur, pak de telefoon, schrijf een briefje of e-mail, wij zijn altijd in voor nieuwe ideeën.

Niet alles kan natuurlijk gehonoreerd worden, onze financiële en organisatorische mogelijkheden zijn beperkt, maar wie weet levert het wat op.

 

Met groeten,

Tineke Cramer

 

 

 

Zonnepanelen voor de school in Miescisko.

 

Ook jullie zullen de afgelopen week een schrijven van de gemeente ontvangen hebben over het afnemen van groene stroom.

Voor ons betekent dat een bijdrage voor een schoner milieu, maar zoals jullie hebben kunnen lezen is er nog iets extra’s bij deze actie.

Voor elke tien inwoners van de gemeente, die overstappen op groene energie van de Nuon, ontvangt een school in de gemeente De Bilt of in de gemeente Mieścisko een zonnepaneel.

 

Aangezien ook in Mieścisko de belangstelling voor zonnepanelen groot is, zouden wij jullie willen vragen, wacht niet langer kies voor groene stroom van de Nuon. Het kost u niets extra’s, kruis dan op de meegezonden bon de school Mieścisko aan.

Het zou leuk zijn als wij volgend jaar de eerste zonnepanelen in Mieścisko zouden kunnen zien.

Zo help je ook daar het milieu te verbeteren.

 

 

14 november a.s. een gezellige avond

 

Deze oproep is voor een ieder, die deze oproep leest en tevens op één of andere manier actief is geweest, betrokken is geweest bij contacten met Mieścisko tijdens uitwisselingen hier of uitwisselingen daar of op een andere manier.

Zoals hierboven al is vermeld, is die avond gepland op 14 november a.s. in

de Groene Daan te Groenekan. Vanaf 20.00 uur is iedereen die zich opgeeft welkom.

 

Opgeven kan per e-mail bij Jean Rijksen:

Of bij Tineke Cramer:

Een briefje door de bus of een telefoontje is eveneens welkom.

 

Wij willen de opgave graag voor 1 november a.s. ontvangen om te kunnen inventariseren hoeveel personen er zullen komen.

 

Eventuele briefjes kunnen door de brievenbus worden gedaan of:

telefonisch doorgeven naar Jean of Tineke.

 

 

Uitwisselingen 2003 (deel 2)

 

 

GROENHORST COLLEGE BEZOEKT MIEŚCISKO.

 

Voor alweer de negende keer brachten 2e klassers van het Groenhorst College in Maartensdijk, een bezoek aan Polen. Dit in het kader van de uitwisseling met leeftijdgenoten uit Mieścisko.

 

Na een vlotte heenreis werd de groep ’s avonds buitengewoon hartelijk ontvangen in de plaatselijke school. Al meteen bij aankomst werden de geschenken, gesponsord door de C1000 uit Maartensdijk, overhandigd aan de vertegenwoordigers van de gastgezinnen.

Vervolgens gingen de leerlingen met hun ‘gezin’ mee naar huis waar ze gedurende hun verblijf van een fantastische verzorging hebben genoten.

Soms moest er, buiten het Engels en Duits om, met handen en voeten gecommuniceerd worden om het taalprobleem te overbruggen. Het was een nuttige ervaring voor de leerlingen om te merken hoe men op deze manier redelijk gemakkelijk kan communiceren met buitenlandse kinderen.

 

Ook dit jaar was er voor de groep een leuk en leerzaam programma gemaakt, met o.a. Poznan, waar een bezoek werd gebracht aan een voormalig concentratiekamp met bijbehorend museum. Uiteraard was er ook tijd om te winkelen in het centrum en zijn de leerlingen nog wezen rodelen.

De leerlingen uit Mieścisko hadden ook een morgen uitgetrokken voor optredens met als thema ‘Nederland’. Met een Nederlands lied, een volksdans en het showen van typisch Nederlandse kleding vulden de Maartensdijkse leerlingen het Poolse programma aan.

De sportontmoeting met de Poolse jeugd is een vast onderdeel. Er werd een prijs behaald bij het touwtrekken. Verder speelden de basketbalmeisjes een goede wedstrijd tegen hun Poolse tegenstandsters.

De laatste dag bezochten de leerlingen Gniezno, alwaar o.a. de zeer bijzondere kathedraal werd bekeken.

Ook zijn ze nog naar Biskupin (een soort openluchtmuseum) geweest. Ter plekke kon men meedoen aan activiteiten zoals die vroeger plaatsvonden, zoals bijlwerpen, muntenslaan, boogschieten etc.

De fantastische reis werd afgesloten in de disco, waar de plaatselijke bevolking ruimschoots op af kwam.

 

De terugreis die op dinsdag 3 juni om 7.00 uur ’s morgens begon, verliep geheel naar wens. Na een ½ uur wachten kon de Pools-Duitse grens gepasseerd worden. ’s Avonds om 22.00 uur kwamen de inmiddels zeer vermoeide leerlingen én leraren alweer op school aan.

Allen die mee waren bewaren aan deze trip naar Polen buitengewoon goede herinneringen en men hoopt dat het Groenhorst College nog jarenlang de zeer nauwe band met de Poolse vrienden in stand kan houden.

 

Jan van Belzen

 

 

Een verslag van de reis naar Polen van 4-9 tot 9-9-2003.

 

Donderdag ochtend om 05.15 zijn we vertrokken. “We” zijn Jean, Katie, Toos en Nel. De reis ging voorspoedig. Ook de Poolse douane liet ons snel door gaan.

Na wat spullen bij het gastgezin van Martin te hebben afgeleverd, werden Toos en ik (Nel) naar ons gastgezin gebracht, waar we met een rijkelijk gedekte tafel werden ontvangen. Na een potje Babylonische spraakverwarring gingen we al vroeg naar bed.

Vrijdag moesten we weer vroeg uit de veren. We zouden naar Malbork gaan om het museum Zamkowe te bezoeken. Doordat de weg op veel plaatsen was “opgelapt” werden we soms nogal door elkaar geschud. Maar dat mocht de pret niet drukken. Het weer was prima en de vergezichten mooi.

Om 17.30 uur waren we weer in Mieścisko bij het gemeente huis, waar ook de Duitse gasten werden verwelkomd.

 

Zaterdag 6 september. Al weer vroeg op weg, nu met z’n allen in de Poolse bus naar het jachtmuseum, waar we een zeer uitgebreide uitleg kregen. Daarna op weg naar het miniatuur museum. Daar kan ik kort over zijn, het was miniatuur.  Al met al, een leuke ochtend. Na de lunch ging ons gastgezin mee naar de officiële opening van de XXV St. Michael Markt. Maar niet voor we het werk van de kunstenaars hadden bekeken.

Na in Gołaszewo de gemeenschappelijke kerkdienst te hebben bijgewoond, in het 150 jaar oude kerkje, gingen we te voet naar het kerkhof voor het onthullen van een herdenkingssteen.

Daarna stond voor ons allemaal, Polen, Duitsers en Nederlanders het diner klaar waarna het feest kon beginnen. Er was ook voor muziek gezorgd, maar het “Maartensdijkse zangkoor” bracht er toch wel de stemming in. Toos en ik waren om 00.30 uur “thuis” waar ons weer eten en drinken werd aangeboden. We gingen echter liever naar bed. Morgen wachtte er weer een drukke dag. We moesten nog wat spullen aan de man brengen.

 

Zondag 10.00 uur begon de markt. Er werd al op ons gewacht. We kwamen al snel handen en ogen te kort. Bakker Bos had ons speculaasjes meegegeven en die heeft Henk uitgedeeld. Nou, ze gingen er in als koek.

Van Terlouw de slager en kaasboer hadden we kaas mee gekregen om uit te delen. Ik heb Henk vaak langs zien komen met het mes. Ik weet nu, Polen lusten ook Hollandsche kaas.

De verkoop liep ook goed. Jammer dat er ook oneerlijke Polen zijn. Maar ook dat kwam goed. Onze mannen hebben de oneerlijke Pool toch kunnen overreden te betalen. En zo kwam alles toch nog goed.

Om 17.00 uur was de markt afgelopen en hebben we met z’n allen de boel weer netjes opgeruimd en konden we “thuis” gaan eten. Om 22.00 uur nog even naar het vuurwerk gekeken en wat nagepraat met collega’s (marktmensen).

 

Maandag na afscheid te hebben genomen van de Duitse gasten, vertrokken wij, met Piotr als gids, naar Toruń, maar niet voordat de Biltse burgemeester een boom had geplant.

 

Dinsdag zijn de meeste Nederlandse gasten weer vertrokken na de opbrengst van de markt overhandigd te hebben aan de Poolse burgemeester. Ook onze burgemeester heeft toen nog een duit in het zakje gedaan, zodat de gehele opbrengst als ik het goed heb 14.00 Złotych is. Een leuk begin voor de aankoop van een nieuwe bus.

Met twee auto’s en acht personen bleven wij nog een dag om o.a. speelgoed bij de kleuterschool te brengen, waar we weer met open armen en (prut) koffie werden ontvangen.

Daarna nog wat boodschappen gedaan in Poznan. (Boodschappen doen is iets anders dan winkelen), waarna er nog een afspraak moest worden nagekomen in Gniezno. Die verplichting hebben de heren en Ria op zich genomen, zodat wij “meisjes” toch nog even echt konden winkelen. Op de terugweg nog even bij het gastgezin van Katie iets gedronken en natuurlijk kwam er weer van alles op tafel.

Woensdag na weer afscheid te hebben genomen op het gemeentehuis en na het ophalen van de auto van Jean, die een lekke band kreeg dinsdag, zijn ook de laatste Polen gangers weer naar Nederland vertrokken.

 

Toos en Nel

Razem in het Multiculturele Nederland.

 

Dit jaar kwamen er 25 Poolse kinderen uit Mieścisko om met 12 Nederlandse kinderen de vakantieweek door te brengen.

Vanaf januari waren we al bezig met de voorbereidingen en het thema dit jaar was “”Samen”” waarbij wij de Poolse en Nederlandse kinderen meer wilden vertellen over Nederland.

Iedere dag werd er iets verteld over o.a. de waterhuishouding, het ontstaan van Nederland, het parlement, het koningshuis, de EU en de diversiteit van culturen  die we hier in Nederland hebben.

 

In Den Dolder bij de stichting Reinaerde konden wij met het hele koppel deze week gebruik maken van de “boshut”, gymzalen, zwembad en het terrein hier omheen. Dat was helemaal geweldig.

Op zaterdag  5 juli werden de stapelbedden opgezet in een deel van de gymzaal.

Samen met de leiding werd hier de hele week geslapen, gesnurkt en werden de welbekende “kamp”grappen ondernomen.

 

Voor veel kinderen uit Mieścisko was het de eerste keer dat zij in het buitenland kwamen. Al snel bleek dat er maar weinigen waren, die engels spraken en dat dan ook wilden doen. De communicatie was dus moeizaam, maar in de loop van de week werd dit gedurende de activiteiten al snel beter.

 

Op zondag werd in de ontmoetingskerk in Maartensdijk de kerkdienst bijgewoond. De dienst was goed voorbereid en ook de Poolse kinderen hadden hierin een rol. De burgemeester en zijn vrouw  wensten ons onder het genot van de koffie een fijne week en na het maken van de groepsfoto gingen we naar

Lage Vuursche voor een speurtocht.

’s Avonds aten we Chinees.

 

Op maandag bezochten we het watersnoodmuseum en de Deltawerken in Zeeland.

Winkelen in Zierikzee en daarna spelen en zwemmen aan het strand.

We gingen lekker laat naar huis om de files te ontlopen en bij thuiskomst stond er een heerlijke BBQ klaar.

 

Dinsdag: Hoogtepunt van de week.

Als je in Nederland bent, moet je ook de Efteling bezoeken.

Iedereen genoot, ook de 2 Poolse chauffeurs en de Nederlandse deelnemers natuurlijk niet minder.

 

De woensdag werd doorgebracht op het kamp. Met meegebrachte schelpen werden fotolijstjes gemaakt om later die week de groepsfoto in te kunnen maken. Het beschilderen van klompen was ook een groot succes. Er werden de meest mooie creaties gemaakt, waarvan het eigenlijk jammer was dat die mee terug gingen naar Polen. We hadden er hier ook nog graag even van genoten. Truus en Annie zorgden voor de pannenkoeken.

Die avond werden Joop en Anke en Jeroen verrast.

Jeroen was jarig gemaakt en Joop en Anke waren plots 25 jaar getrouwd (hoe dat nou precies zat?). Een heuse bruiloft werd gevierd met kadootjes en toneelstukje, taart, dans en trouwfoto. Na een middernachtelijke zwempartij ging iedereen weer moe naar bed.

 

Op donderdag stond winkelen op het programma en in de middag oudhollandsche spelletjes van Otto. ’s Middags kwamen de Turkse Fatma en Nadia voor het verzorgen van Turkse thee en lekkernijen. Het diner bestond uit Hollandse soep en Turks brood met beleg waaronder feta/olijven/kippenworst enzovoorts.

’s Avonds bracht Sinterklaas een bezoek Hij vond het Polenkamp zo bijzonder, dat hij een easy-jet had genomen naar Nederland en vond het hier erg warm in vergelijking met December.

Hij was eigenlijk de eerste allochtoon zoals hij zelf zei.

Natuurlijk had hij ook een zwarte Piet meegenomen, strooigoed, speculaas, chocoladeletters en kadootjes.  Gelukkig was Rinja er om een en ander te vertalen, want de voor ons zo vertrouwde Sinterklaas, wekte veel verbazing.

 

Op vrijdag werd Huize Doorn bezocht en gefietst op zespersoons fietsen in het bos. In het Rosarium werd verder de dag doorgebracht met midgetgolf.

Daarna de gebruikelijke bonte avond met veel leuke optredens en dans.

Nog een kadootje, afscheid nemen, zwemmen en naar bed.

 

En toen…. was de week al weer om. Na een slaperig ontbijt, laatste wensen en handen schudden reed de bus om 07.00 uur met vermoeide kinderen weer terug naar Polen.

Iedereen vol van de nieuwe indrukken en opgedane ervaringen.

Nieuwe contacten en misschien tot volgend jaar !!!!

 

Gelukkig bleven de Nederlandse kinderen nog even hangen. Opruimen, nog even op het springkussen, zwemmen en dan … weer lekker naar huis……………slapen.

 

Voor alle deelnemers een geslaagde week, waar we met voldoening op terug kijken. Met veel vrijwilligers heel veel werk verzet. Dat is altijd weer bijzonder om te ervaren; hoeveel mensen belangeloos meewerken.

Corrie – Rinja – Herman – Tineke – Sander – Mira – Jeroen – Otto – Henk – Odilia  Fatma – Nadia- Ben – Jean – Aty – Arnold –Truus – Annie – Joop – Anke – Ruud – Judith – Tineke – Sinterklaas – Margreet -Arie – Ria – Bart

En de thuisblijvers natuurlijk ook:

HARTELIJK BEDANKT

Petra Niessen

Groenekan, 6 oktober 2003

 

 

Inhoud

Van de redactie, 2

Van de voorzitter, 3

Zonnepanelen voor de school in Miescisko. 4

14 november a.s. een gezellige avond. 4

Uitwisselingen 2003 (deel 2) 5

GROENHORST COLLEGE BEZOEKT MIEŚCISKO. 5

Een verslag van de reis naar Polen van 4-9 tot 9-9-2003. 6