Voorwoord -Themanummer St Maerten (dec 2000)

StMaerten20

Voorwoord
Het verhaal van Mieścisko
Gefotografeerde rondreis

Voorwoord

in tijdschrift “St Maerten” nr 20 (december 200)
ISSN 0924-0063
van de Historische Vereninging Maartensdijk

 

 

Aan de lezer

Voor u ligt het eerste themanummer van de nieuwe eeuw. Inspiratie vormde het tienjarig bestaan van de jumelage, de vriendschapsband, tussen Maartensdijk en het Poolse Mieścisko.

In de vroege zomer reisden drie redacteuren af naar wat voor hen nog het verre oosten was. Mieścisko bleek dichterbij te liggen dan we ons realiseerden. Met deze bijdrage hopen we u hetzelfde te doen ervaren.

Het omgekeerde was al eerder gebeurd: op onze uitnodiging bezocht gemeentesecretaris Alicja Kędracka Maartensdijk om een vergelijkbaar historisch portret van deze gemeente te maken. Haar bijdrage hopen we in een volgend nummer te kunnen publiceren.

De historiserende reportage over Mieścisko vindt u in deze editie. Voor deze bijzondere gelegenheid laat de Historische Vereniging deze uitgave ook in Mieścisko verspreiden. Zowel omvang, vertalingen als verspreiding betekende een forse extra aanslag op de begroting. Ondanks grote, persoonlijke inspanning van redactie en bestuur bleek die helaas niet subsidiabel via de vertrouwde, gemeentelijke kanalen.

Dit project zou dan ook niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze financiële steun van het internationaal – ook in Polen opererende – advies- en ingenieursbureau Grontmij, onderneming met de hoofdzetel in onze gemeente de Bilt. Onze oprechte dank daarvoor.

 De Redactie

 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

Foto’s   Frits Jansen

Tekst     Koos Kolenbrander Maurits Schmidt

Tolk       Jan Wyczawski


vw_2

Geachte lezer(es)

Een ieder die contacten heeft in Mieścisko, zal op zijn/haar eigen wijze een verhaal kunnen verlellen. Groenhorstcollege, de plattelandsvrouwen, boeren, het jeugdwerk, padvinders, brandweer, gemeenteambtenaren en diverse anderen zullen het met mij eens zijn dat een contact hebben in een voormalig Oostblokland iets anders is dan een contact met een willekeurig West-Europees land. Het heeft iets extra’s. Razem, het Poolse woord voor samen, daar gaat het om, samen hebben we iets opgebouwd.

We laten elkaar zien hoe we wonen en werken, wat de gewoontes zijn in onze landen en de eigenaardigheden van onze dorpen.

Heel verschillend wordt er soms over dit soort dingen gedacht. Vanuit respect voor elkaars opvattingen zijn er vriendschappen ontstaan, mijns inziens een verrijking voor ieders persoonlijk leven.

vw_1Dat ik, een raadslid uit Maartensdijk, in 1990 in Mieścisko terecht ben gekomen, is zeer toevallig. Door de inzet en het enthousiasme van de burgemeester van Mieścisko, Andrzej Banaszyński, door de verhalen die ik hoorde van mijn gastgezin, de familie Górski, kwam ik wel tot de conclusie, dat velen in Mieścisko graag contact willen hebben met mensen uit een dorp in Nederland.

Voor de ontwikkeling van het land zijn de meeste Polen van mening dat zij zich op het Westen moeten oriënteren. Dat gebeurt op nationaal niveau, maar ook een contact tussen twee kleine gemeenten is van groot belang Elkaar leren kennen, leren van elkaars geschiedenis, nadenken over de toekomst.

De Historische Vereniging Maartensdijk heeft, door middel van deze uitgave, een historisch tipje van de sluier opgelicht van Mieścisko.

Namens de stichting Razem Maartensdijk,

Tineke Cramer-de Groot