Michaelsmarkt ook dit jaar weer een succes!

De Nederlandse groep was op donderdag 4 september ’s ochtends vroeg met 6 auto’s naar Polen afgereisd en werd ongeveer 12 uur later bij het gemeentehuis van Mieścisko verwelkomd door de gastgezinnen. Voor een groot deel was het ook het terugzien van vrienden!

[singlepic id=529 width=”350″ height=”350″ float=left]De volgende dag werd een bezoek aan de kleuterschool gebracht. Daar werd met het doorknippen van een lint geestelijk het nieuwe kaslokaal geopend. Dit was mede moeilijk door en schenking van Razem eerder dit jaar. De middag werd doorgebracht in 30 km zuidelijker gelegen oude hoofdstad Gniezno, waar tussen 966 en 1039 de eerste Poolse koningen gekroond zijn.

[singlepic id=550 width=”350″ height=”350″ float=right]De verkoop van de in onze gemeente ingezamelde spullen op de jaarlijkse Michaelsmarkt in Mieścisko was ook dit jaar weer een succes! De 16 vrijwilligers van Razem werden op de markt bijgestaan door een aantal inwoners van Mieścisko. Dat was best handig want Pools is geen gemakkelijke taal. Toch kwamen de vingers vaak van pas bij het noemen van de prijs. De verkoop heeft bijna 2.000 euro opgebracht. Met dit geld zal de plaatselijke kleuterschool verder worden opgeknapt.

[singlepic id=540 width=”350″ height=”350″ float=left]Zaterdag stond een rondrit door de gemeente op het programma en werden 5 van de 25 dorpskernen bezocht. Er was met name aandacht voor de activiteiten van de dorpshuizen. Het viel de Nederlandse bezoekers op, dat er een sterke sociale verbondenheid is en dat er met soms zeer beperkte middelen toch veel gedaan wordt voor de jeugd.

[singlepic id=559 width=”350″ height=”350″ float=right]De Michaelsmarkt is op zondag en valt altijd samen met het oogstdankfeest. Rond het middaguur trekt dan een lange stoet het marktterrein op: voorop het jeugdorkest, vaandeldragers van vrijwillige brandweerkorpsen en schutterij, dansgroepen, notabelen van gemeente, parochies en provincie. Vanuit iedere woonkern loopt een groepje mee met kunstwerken, gemaakt van stro en producten van de laatste oogst. Op een groot podium worden toespraken gehouden en er zijn optredens van schoolkinderen, zangkoren en dansgroepen. Dit feest wordt afgesloten met een echt vuurwerk.

Het afgelopen jaar werden in Groenekan en Maartensdijk verkoopmarkten gehouden. Een deel van de opbrengst was bestemd voor de aanschaf van nieuwe werkkleding en het opknappen van de kazerne van de vrijwillige brandweer in de kern Sarbia. Maandagochtend was er dan ook een ontvangst in het dorpshuis van Sarbia, waarbij het geld werd overgedragen. De middag werd doorgebracht in de provinciehoofdstad Poznań.

[singlepic id=566 width=”350″ height=”350″ float=left]Dinsdagochtend werd het bezoek afgesloten met koffie op het gemeentehuis en een groepsfoto.

 

Voor meer foto’s zie Foto’s 2014

Dit bericht is geplaatst in latest. Bookmark de permalink.