Jongerenkamp

Stichting Razem heeft ook een  jeugduitwisselingsprogramma.

Al sinds 1994 is er bijna jaarlijks een begeleid zomerkamp voor jongeren uit Mieścisko en De Bilt, variërend in leeftijd van 12 tot 18 jaar.  Dit kamp wordt beurtelings  in Polen en in Nederland georganiseerd. Er zijn allerlei activiteiten op cultureel en sportief gebied , er worden spelletjes gedaan en er zijn excursies. Deze ontmoetingen dragen er toe bij, dat de vriendschapsband ook onder de  jongeren gaat leven.