Begin

Eerste contact

Na de val van de muur zijn in 1990 in Polen de eerste vrije gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Via de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) nodigde Polen leden van Nederlandse gemeenteraden uit om dit heugelijke feit mee te maken. Tineke C

In 1995 werd het protocol ondertekend tussen de toenmalige gemeente Maartensdijk en de gemeente Mieścisko. Linkks

Ondertekening Protocol door de burgemeesters Banaszyński (l) en Diepenhorst (r)

ramer  en Odilia van der Bunt  waren toen raadsleden in de gemeente Maartensdijk.  Uit betrokken-heid bij democratische ontwikkelingen en uit nieuwsgierigheid naar dit voor hen nogal onbekende land. Helaas moest Dilia  afhaken wegens ziekte. Een kort verslagje van Tineke Cramer over haar eerste contact is hier te lezen.

Polen-comité

In 1993 werd in Maartensdijk het Polen-comité opgericht, de voorloper van de stichting Razem.  Het derde lustrum van de Vierstee staat in het teken van Mieścisko .

Stedenband

In 1995 werd in Maartensdijk een protocol ondertekend tussen de toenmalige gemeente Maartensdijk en de gemeente Mieścisko.

 

 

Jumelage met De Bilt

Op 1 januari 2001 werden de gemeenten Maartensdijk en de De Bilt samengevoegd.   De vriendschapsband die in Maartensdijk was begonnen werd door de nieuwe gemeente  overgenomen en voortgezet.

Geschiedschrijving

razem_gazetaTer gelegenheid van de 20e verjaardag van het gemeentelijk zelfbestuur in Mieścisko en de 20-jarige contacten met onze gemeente is in 2010 een fotoboek “1990 – 2010 Razem”  samengesteld, waarin teruggekeken wordt op die eerste 20 jaar.  Ook de nieuwsbrief “Gazeta“, de voorganger van onze website vertelt een deel van ons verhaal.

 

Reacties uitgeschakeld voor Begin