Jongerenkamp in Polen 1994 Maartensdijk

Jongerenkamp 1994

Zomer 1994 reisden een groep kinderen uit Maartensdijk naar Giewartów begeleid door o.a. Wim van de Hemel, de voorzitter van Razem. Giewartów ligt ten oosten van Poznan in een mooi merengebied.
Samen met Poolse kinderen hebben Nederlandse kinderen een week vakantie gehouden aan een van die prachtige meren. De burgemeester van Mieścisko, die zelf ook een weekend aanwezig was had ook familie Meijer, Rob Klaassen, Thea v. Mensch, Marcel v. Silfhart (un) en de familie Cramer uitgenodigd. De kinderen werden ondergebracht in houten huizen.
De hele week was het prachtig weer en er werd onder begeleiding van een badmeester veel gezwommen. Het hele terrein was met een hekwerk afgesloten en het meer was ongevaarlijk hetgeen de locatie bijzonder geschikt maakte om er een kamp te houden.
De logeerpartij was een succes! Aan een dergelijke uitwisseling hecht de burgemeester van Mieścisko zeer, onder het motto “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Kinderen in Polen komen zelden of nooit in contact met buitenlanders, vooral niet met mensen uit het westen.
De burgemeester begrijpt heel goed, dat contacten met het westen belangrijk zijn, vandaar dat hij het liefste ieder jaar zo’n uitwisseling wil organiseren, het ene jaar in Polen, het andere jaar in Nederland.

Vijf jaar vriendschapsbanden

In de vijf jaar dat er een vriendschapsband is tussen Mieścisko en Maartensdijk zijn er naast uitwisselingen diverse andere projecten tot stand gekomen.
Behalve een talenpracticum leveren we ook Engelse taalboeken. Inmiddels zijn er ook twee Nederlandse bussen voor het vervoer van schoolkinderen gekomen, zijn er allerlei schoolmeubelen afgeleverd en is er speelgoed voor het kinderdagverblijf aangeschaft. Op het gemeentehuis staat een computer uit Maartensdijk.
Rob Klaassen heeft door enkelen van zijn studenten een onderzoek laten uitvoeren naar de waterhuishouding en de afvalverwerking in Mieścisko.